Zonne-energie

Zonne-energie is een energiebron die gebruikmaakt van de warmte van de zon. Dankzij het licht dat zonnepanelen of thermische zonnecollectoren opvangen, kan elektriciteit en warm water worden geproduceerd. Deze onuitputtelijke en groene energiebron stoot geen broeikasgassen uit.